بیاتومگ – این قسمت از سریال Vikings به نام two journeys به نظر می رسید که قدم به مسیرهای متفاوتی می گذارد. در حالی که بیورن (الکساندر لودویک) یک اشتباه کوچک در این قسمت انجام داد، اما او به مسیر بازگشت. در سمت دیگر رگنار (تراویس فیمل) می باشد که ظاهرا هیچ کس نمی داند که او چه نقشه ای دارد.

Vikings-S4EP13
Vikings-S4EP13

افرادی که به همراه رگنار پا به این سفر گذاشتند، باید به غریزه ی خود گوش می کردند و در خانه می ماندند. هیچ پولی ارزش آن را ندارد که در خواب توسط کسی که شما را به این سفر کشانده است، کشته شوید. رگنار و آیوار در انگلیس هستند، بدون افراد و کشتی، و ظاهرا رگنار این سفر را سفر آخر می داند. واقعا امیدوارم که رگنار نقشه ای در آستین خودش داشته باشد، و آن طور که دیده می شود ظاهرا اوضاع بر وفق مراد او پیش نمی رود.

آنچه که طرفداران رگنار دوست دارند، احتمالا این است که او همه را بکشد، اما از آنچه که از این قسمت Vikings می توان برداشت کرد، ظاهرا او برای کشتن فقط یک نفر به انگلیس آمده است. سربازان به دنبال آن ها هستند، و شانس آنها برای مقابله خیلی کم است. در کل هدف از این سفر رسیدن به نوعی شکست برای رگنار بوده است.

صحنه ی به قتل رسیدن افراد بی دفاع به دست آیوار که ظاهرا از کشتن افراد بی دفاع لذت می برد، واقعا بی رحمانه است، اما این سریال Vikings است. حتی اگر آیوار می خواست این کار را انجام ندهد، نمی توانست چون چاره ی دیگری نداشت. نمی توان آیوار را برای کمک کردن به پدرش سرزنش کرد. اگر رگنار یک گرگ جاودان می باشد باید سعی کند که خود را از مخمصه نجات دهد.

به نظر جالب می آید که آنها را ببینیم که در تلاش برای بازگشت به خانه هستند و وقتی به کتگات بازگشتند، داستان زنده ماندن خود را بیان کنند، اما این ها فقط در صورتی جالب است که آنها زنده باشند. رگنار با اینکه پیر شده است، هنوز قوی است و می تواند پسر فلج خود را حمل کند.

علاوه بر کشتاری که این پسر و پدر داشتند، آنها لحظات خوشی نیز با یکدیگر سپری می کنند، یا حداقل برای آیوار اینگونه است. اعتراف کردن رگنار به فکر اشتباهش در مورد آیوار نیز به نوبه خود جالب توجه بود.

Vikings-S4EP13
Vikings-S4EP13

رولو (کلایو استاندن) به نظر در این چند سال خیلی از این وضع خود خسته شده است، او با کوچکترین تلنگری حاضر شد که تخت حکومت، همسر و بچه های خود را رها کند تا بتواند با وایکینگ ها به سفر برود. به نظر می رسد هیچ وایکینگی هویت خود را فراموش نمی کند و همیشه صدای چکش ثور را می شنوند و رولو نیز از این قضیه مستثنی نیست.

اگر او از این سفر اکتشافی جون سالم به در ببرد، احتمالا باید خانه ی خود در فرانسه را فراموش کند. ابتکار بیورن برای نشان دادن قدرت به عموی خود نیز حرکت جالبی از طرف بیورن بود که توانست ما را به سمت خودش جلب کند و به این فکر بیفتیم که واقعا او جانشین خوبی برای رگنار می باشد.

Vikings-S4EP13
Vikings-S4EP13

به لطف لاگرتا (کاترین وینیک) ما در این قسمت اولین صحنه های جنگ در نیمه ی دوم فصل ۴ را دیدیم و به نظر این تازه شروع است. باید دید که او در نبرد آخر با آسلاگ (الیسا ساترلند) چه می کند و می تواند به تخت برسد. با این حال اگر لاگرتا نبرد را ببرد، سرانجام او باید اوبه و سیگارد را آزاد کند و بقیه مردم قبیله نیز از سفر بازخواهند گشت، او چگونه می خواهد قدرت را حفظ کند؟ با این حال آن دختر برده، مارگارت از آنچه که من تصور داشتم، نقش بزرگتری ایفا کرد، او باعث شد که اوبه و سیگارد به دام بیافتد.

در کل برای قسمت بعدی Vikings به احتمال زیاد رگنار قصد خواهد داشت که با حیله شاه اکبرت (لاینوس روچه) را بکُشد، اما با توجه به اینکه پادشاه اکبرت بیان کرده بود که باید شهر را ترک کند، ظاهرا باید انتظار یک شکست دیگر برای رگنار را داشته باشیم و اینکه دیگر نقشه های او بر طبق میلش پیش نمی رود.

دانلو سریال Vikings 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *